Có 1 kết quả:

lông
Âm Nôm: lông
Unicode: U+2B172
Tổng nét: 22
Bộ: vũ 羽 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lông lá