Có 1 kết quả:

vế
Âm Nôm: vế
Tổng nét: 10
Bộ: nhục 肉 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B19D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

vế

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bắp vế