Có 1 kết quả:

dọc
Âm Nôm: dọc
Unicode: U+2B1A1
Tổng nét: 11
Bộ: nhục 肉 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dọc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bực dọc; chiều dọc, dọc ngang