Có 1 kết quả:

vác
Âm Nôm: vác
Tổng nét: 16
Bộ: nhục 肉 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B1B6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vác

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vác quốc ra đồng