Có 1 kết quả:

dẩư
Âm Nôm: dẩư
Unicode: U+2B1CA
Tổng nét: 12
Bộ: tự 自 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dẩư

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)