Có 1 kết quả:

mạn
Âm Nôm: mạn
Tổng nét: 17
Bộ: chu 舟 (+11 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B1DE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mạn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mạn thuyền