Có 1 kết quả:

lan
Âm Nôm: lan
Tổng nét: 21
Bộ: chu 舟 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B1E1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lan

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xà lan (một loại thuyền bè)