Có 1 kết quả:

thảo
Âm Nôm: thảo
Unicode: U+2B1E6
Tổng nét: 5
Bộ: thảo 艸 (+2 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thảo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)