Có 1 kết quả:

góc
Âm Nôm: góc
Unicode: U+2B205
Tổng nét: 10
Bộ: thảo 艸 (+7 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

góc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gai góc