Có 1 kết quả:

hộ
Âm Nôm: hộ
Unicode: U+2B208
Tổng nét: 10
Bộ: thảo 艸 (+7 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hộ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

biện hộ; hộ chiếu; hộ đê; ủng hộ