Có 1 kết quả:

đuông
Âm Nôm: đuông
Unicode: U+2B253
Tổng nét: 14
Bộ: thảo 艸 (+11 nét)
Hình thái: ⿰⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đuông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)