Có 1 kết quả:

ống
Âm Nôm: ống
Unicode: U+2B2BF
Tổng nét: 13
Bộ: trùng 虫 (+7 nét)
Hình thái: ⿰𪪳
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ống

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ống lồng