Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 16
Bộ: trùng 虫 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B2D1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tò vò