Có 1 kết quả:

gián
Âm Nôm: gián
Unicode: U+2B2E8
Tổng nét: 22
Bộ: trùng 虫 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gián

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con gián