Có 1 kết quả:

chước
Âm Nôm: chước
Unicode: U+2B34D
Tổng nét: 19
Bộ: ngôn 言 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chước

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mưu chước; châm chước