Có 1 kết quả:

ghi
Âm Nôm: ghi
Unicode: U+2B355
Tổng nét: 24
Bộ: ngôn 言 (+17 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ghi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ghi âm; ghi nhớ; ghi tên