Có 1 kết quả:

nành
Âm Nôm: nành
Unicode: U+2B384
Tổng nét: 19
Bộ: cốc 谷 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nành

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đậu nành, sữa đậu nành