Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2B39A
Tổng nét: 15
Bộ: bối 貝 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mé ngoài