Có 1 kết quả:

gàm
Âm Nôm: gàm
Unicode: U+2B3C4
Tổng nét: 12
Bộ: túc 足 (+5 nét)
Hình thái: ⿰𧾷
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gàm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)