Có 1 kết quả:

quàng
Âm Nôm: quàng
Unicode: U+2B3C8
Tổng nét: 13
Bộ: túc 足 (+6 nét)
Hình thái: ⿰𧾷
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quàng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đâm quàng