Có 1 kết quả:

noi
Âm Nôm: noi
Unicode: U+2B3D9
Tổng nét: 17
Bộ: túc 足 (+10 nét)
Hình thái: ⿰𧾷
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

noi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

noi theo