Có 1 kết quả:

lẫm
Âm Nôm: lẫm
Unicode: U+2B3E0
Tổng nét: 19
Bộ: túc 足 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lẫm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạ lẫm