Có 1 kết quả:

truồng
Âm Nôm: truồng
Unicode: U+2B3EA
Tổng nét: 13
Bộ: thân 身 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

truồng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trần truồng