Có 1 kết quả:

trong
Âm Nôm: trong
Tổng nét: 17
Bộ: xa 車 (+10 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B3FD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trong

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trong ngoài