Có 1 kết quả:

lòn
Âm Nôm: lòn
Tổng nét: 11
Bộ: sước 辵 (+8 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B42E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lòn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lòn cúi