Có 1 kết quả:

che
Âm Nôm: che
Tổng nét: 14
Bộ: sước 辵 (+11 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B443
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

che

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)