Có 1 kết quả:

lẹ
Âm Nôm: lẹ
Tổng nét: 18
Bộ: sước 辵 (+15 nét)
Hình thái: ⿺
Unicode: U+2B450
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lẹ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lanh lẹ