Có 1 kết quả:

võng
Âm Nôm: võng
Unicode: U+2B4A5
Tổng nét: 15
Bộ: kim 金 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

võng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xem vòng