Có 1 kết quả:

khôn
Âm Nôm: khôn
Tổng nét: 16
Bộ: kim 金 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B4A8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

khôn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)