Có 1 kết quả:

nắp
Âm Nôm: nắp
Unicode: U+2B4BE
Tổng nét: 18
Bộ: kim 金 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nắp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nắp vung