Có 1 kết quả:

vạc
Âm Nôm: vạc
Unicode: U+2B4C6
Tổng nét: 20
Bộ: kim 金 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vạc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái vạc đồng