Có 1 kết quả:

phu
Âm Nôm: phu
Unicode: U+2B4E7
Tổng nét: 9
Bộ: kim 金 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phu (cái rừu)