Có 1 kết quả:

đấu
Âm Nôm: đấu
Tổng nét: 7
Bộ: môn 門 (+4 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B52F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

đấu

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đấu khẩu, đấu tranh, đấu võ, chiến đấu