Có 1 kết quả:

cạy
Âm Nôm: cạy
Tổng nét: 14
Bộ: môn 門 (+11 nét)
Hình thái: ⿰𫔭
Unicode: U+2B537
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cạy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cạy cửa, cạy ra