Có 1 kết quả:

sấm
Âm Nôm: sấm
Tổng nét: 16
Bộ: vũ 雨 (+8 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B568
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

sấm

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sấm sét