Có 1 kết quả:

gió
Âm Nôm: gió
Unicode: U+2B572
Tổng nét: 20
Bộ: vũ 雨 (+12 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gió

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gió bão, mưa gió