Có 1 kết quả:

ngảnh
Âm Nôm: ngảnh
Tổng nét: 21
Bộ: hiệt 頁 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B5A7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngảnh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngảnh lại