Có 1 kết quả:

hồ
Âm Nôm: hồ
Unicode: U+2B5EB
Tổng nét: 12
Bộ: thực 食 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hồ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hồ khẩu (kiếm chỉ đủ ăn)