Có 1 kết quả:

tếch
Âm Nôm: tếch
Unicode: U+2B5F8
Tổng nét: 17
Bộ: thủ 首 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tếch

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhẹ tênh tếch