Có 1 kết quả:

mưỡu
Âm Nôm: mưỡu
Unicode: U+2B5FB
Tổng nét: 24
Bộ: thủ 首 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

mưỡu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bắt mưỡu