Có 1 kết quả:

sực
Âm Nôm: sực
Unicode: U+2B5FE
Tổng nét: 17
Bộ: hương 香 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sực

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sực nức