Có 1 kết quả:

ngào
Âm Nôm: ngào
Unicode: U+2B600
Tổng nét: 19
Bộ: hương 香 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngào

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngọt ngào