Có 1 kết quả:

mở
Âm Nôm: mở
Tổng nét: 19
Bộ: mã 馬 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2B611
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mở cửa, mở ra