Có 1 kết quả:

lểu
Âm Nôm: lểu
Unicode: U+2B635
Tổng nét: 12
Bộ: cao 高 (+2 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lểu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lểu thểu