Có 1 kết quả:

mãnh
Âm Nôm: mãnh
Unicode: U+2B64D
Tổng nét: 17
Bộ: quỷ 鬼 (+8 nét)
Hình thái: ⿺
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mãnh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ma mãnh