Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+2B654
Tổng nét: 16
Bộ: ngư 魚 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lư (cá vược)

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cá rô