Có 1 kết quả:

nuầy
Âm Nôm: nuầy
Unicode: U+2B656
Tổng nét: 16
Bộ: ngư 魚 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nuầy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nuầy (cá chép)