Có 1 kết quả:

gỏi
Âm Nôm: gỏi
Unicode: U+2B65B
Tổng nét: 17
Bộ: ngư 魚 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gỏi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gỏi cá