Có 1 kết quả:

nanh
Âm Nôm: nanh
Unicode: U+2B727
Tổng nét: 27
Bộ: xỉ 齒 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nanh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

răng nanh