Có 1 kết quả:

xanh
Âm Nôm: xanh
Unicode: U+2B7F0
Tổng nét: 14
Bộ: kim 金 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xanh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái xanh (chảo bằng đáy)